Quill big  
  • Quill is geen boekhoud pakket, het is een business applicatie.
  • Quill bestaat uit een kern die bruikbaar is voor elke sector van de economie.  Met kleine maatwerk toevoegingen zorgen we voor een naadloze integratie in uw bedrijf.  Maatwerk voor de prijs van een standaard pakket.
  • Quill geeft u een tool om in uw bedrijf gestroomlijnd om te kunnen gaan met alle soorten gegevens. Zij het interne of klantgegevens.
  • Quill maakt het mogelijk gegevens en klanten aan elkaar te linken. Zodanig dat met een minimum aan inspanning, elke vraag over uw klant of uw bedrijf beantwoord kan worden.
  • Quill heeft geen beperkingen naar aantal gebruikers.  De prijs wordt bepaald door de ruimte die je als bedrijf inneemt op de server, niet het aantal gebruikers of installaties.
  • Quill is web-enabled.  Waar je ook bent op de wereld.  Met een laptop en internetverbindig kan u inloggen op de server en alle handelingen doen alsof u op kantoor bent.
  • Quill is open.  Gegevens uit je databank kunnen geexporteerd worden naar tekst, xml of xls om verder bewerkt te worden.  Ook koppelingen met bestaande boekhoud pakketten vallen hieronder.

Functionaliteiten

 Volledig parametriseerbaar

De applicatie steunt op parameters.  Deze sturen niet alleen de werking maar zorgen ook voor structuur en minder fouten.  Zaken zoals eenheden (kg, cm, lt) worden niet langer als vrije tekst ingegeven, maar gekozen uit een lijst van mogelijke waarden die in parameters opgeslagen liggen.

 Klantgericht

De applicatie is klant gericht.  Door het opzoeken van de klant heb je de beschikking over alle gegevens gelinked aan deze klant.

 Document gericht

De applicatie is ook document gericht.  In het menu facturen kan u het ene factuur na het andere aanmaken.

 Artikelen

 Alles is een artikel.  Zelfs werkuren of verzendkosten.  Met behulp van basistypes kan u een boomstructuur aanmaken die een begrijpelijk overzicht geeft van al uw artikelen.  We hebben klanten die met dit systeem duizenden artikelen op een snelle manier kunnen raadplegen. 

 Opties

Artikels kunnen opties zijn op een ander artikel.  Opties die al dan niet verplicht zijn.  Een mooi voorbeeld van dit mechanisme is een auto, met daar op de opties die u kan kiezen.  Metallic kleur, lederen zetels of ALU velgen.  Dit systeem laat u toe minder fouten te maken bij de opmaak van een bestelbon.

Samengestelde artikelen

Artikelen kunnen samengesteld zijn uit andere artikelen (grondstoffen).  Dit zijn artikels die u als producent maakt en verkoopt.  QUILL laat toe de inkoop prijs van zulk een artikel te berekenen uit de prijzen van de grondstoffen. 

 Documenten

 

 Transities

Transities small

Een belangrijke functie binnen documenten zijn de transities.  Het ene document kan overgaan in het andere door een transitie.  Een offerte wordt een bestelbon.  Een leverbon een factuur.  Dit laat je zelfs toe de hoeveelheden aan te passen of artikels toe te voegen of te schrappen tijdens de transitie.  Eindresultaat is minder fouten en dus minder kosten/tijdsverlies om die fouten recht te zetten.

 Queries

Indien u de taal SQL machtig bent kan u zowat alle mogelijke informatie uit uw QUILL systeem halen.  Deze queries kan u uitvoeren wanneer u maar wil en de uitkomst kan u ook exporteren naar Excel voor verdere bewerking of visualisatie.  Uiteraard kunnen wij dit ook voor u doen.

 Koppeling met de boekhouder

QUILL is geen boekhoud pakket.  Via koppelingen zoals codabox, peppol of directe interfaces is het uiteraard mogelijk uw uitgaande facturen naar uw boekhouder te zenden voor verwerking in de boekhouding.